Hjort

Kvalitetstesting av nye produkter

Før de blir sluppet på markedet blir alle våpen fra Browning kjørt gjennom flere svært strenge tester. Disse testene er spesifikke for Browning, og er kjent som B.A.C.O-tester (Browning Arms Company).

Ingen produkter vil bli autorisert om det ikke tilfredsstiller nedenstående krav til fulle.

Det blir også gjennomført en komplett systematisk inspeksjon av hver serieproduserte våpen som består av ulike kontroller for å sikre at hvert enkelt våpen som kommer på markedet bærer Brownings kjennetegn om kvalitet, prestasjon og pålitelighet.

 

1. Test av funksjonering og holdbarhet

Svært krevende tester blir gjennomført både for hagler og rifler, og har formålet å verifisere korrekt funksjonering og våpnene uavhengig av type ammunisjon som blir bruk. Tusenvis av patroner blir avfyrt for å teste påliteligheten i våpenet, ingen ødelagte deler blir tolerert i løpet av denne testen, likeledes er svært utslitte deler uakseptabelt. Dersom noen av disse feilene skulle oppstå, blir prototypene levert tilbake til R&D- avdelingen for videre arbeid.

 

 

2. Tester i ekstreme forhold

I løpet av utviklingen av et nytt produkt har denne testen formål om å teste våpenet i de verste klimatiske forhold, med polarkulde på –30° C og veldig varme temperaturer opp til +50° C. Våpenet må fungere perfekt ved disse temperaturene med et vidt spekter av ammunisjon. Du kan derfor bruke våpenet ditt under de verste forhold og under alle omstendigheter med full tillit til pålitelighet.

 

3. Torturtester

I løpet av utviklingen vil alle Browning våpen også gjennom flere tester som er svært mye mer krevende enn C.I.P.- normene i styrke, kjent som torturtester. Våpnene blir utsatt for over trykks- og obstruksjonstester, i tillegg til sikkerhetstester bestående av en serie falltester, alt for å sikre soliditet og pålitelighet i både konstruksjons- og sikkerhetsaspekt.

 

4. Våpensjekker

Under produksjon er hvert enkelt våpen gjenstand for flere visuelle sjekker i tillegg til måling av ulike dimensjoner. Alle våpen må møte spesifikasjonene på alle punkter.

 

5. Våpentester

100% av alle våpen produsert av Browning blir avfyrt for å bekrefte presisjon og korrekt funksjonering.

 

6. Presisjonstester

Vi verifiserer presisjonen i hvert enkelt våpenet som forlater våre produksjons fasiliteter. Hagler sjekkes for kvalitet på skuddbilder i tillegg til korrekt konvergens av løpene på 35 meter. Rifler sjekkes for presisjon og gruppering.

 

Den legendariske påliteligheten og driftssikkerheten hos Browningvåpen er i stor grad takket være denne omfattende testingen både på utviklingsstadiet og under løpende produksjon.